"draaischijf HK"
Principe:

Net zoals bij vorige versies(1 t/m 8) blijft het principe van "dragen vanuit het midden" gehandhaafd. Dus de omlooprail in de kuil en loopwielen aan de brug behoeven niet functioneel te zijn. Voor de werkelijkheidsgetrouwe weergave kunnen ze natuurlijk wel aangebracht worden.

Ten behoeve van bovenstaande wordt gebruikt gemaakt van een vlakke grondplaat van 28mm dik. Deze moet evenwijdig met de baanplaat gemonteerd worden. Zo komen de aanliggende sporen in één vlak te liggen met het middelpunt.
De huidige aandrijving wordt gerealiseerd met een stappenmotor.
Ten opzichte van de voorgaande mechanische methode geldt: Minder mechanica, meer elektronica.

Om de precisie te waarborgen is er een tandwiel van 162 tanden gemonteerd. Deze wordt middels een worm (1op1) aangedreven. Deze is op zijn beurt weer gekoppeld aan een stappenmotor met 48 stappen per omwenteling. Dit komt neer op een precisie van 162x48 = 7776 stappen per omwenteling. Dus 0,0463 graden per stap.
U begrijpt dat dit een theoretische precisie is, en zeer afhankelijk blijft van de uitvoering. Echter, omdat deze gebaseerd is, zoals hierboven genoemd, op een overbrenging van 1 op 162, zal dat resulteren in een ruim voldoende positioneringsnauwkeurigheid.

De positionering van de sporen gaat dus door het tellen van het aantal stappen. Eerst wordt het aantal stappen geteld dat nodig is voor een 360 graden draai. Vervolgens kan je aangeven wanneer het eerste tot en met het laatste spoor bereikt is. Dit wordt vast gelegd in het geheugen.